Levelized cost of storage (LCoS) - Big Ass Battery
Graphic bolt
Terug

12 april, 2023

Levelized cost of storage (LCoS)

Van de voordelen van een energieopslagsysteem ben je inmiddels overtuigd. Maar de aanschaf is een tweede. Is het de investering waard? En voor welk systeem moet je kiezen?

Als hulpmiddel hiervoor is de zogenaamde ‘Levelized cost of storage’ (LCoS) geïntroduceerd. Deze maatstaf maakt het mogelijk om verschillende opslagtechnologieën vanuit economisch perspectief objectief met elkaar te kunnen vergelijken. Om – met andere woorden – de kosten van verschillende energieopslagtechnologieën per eenheid gedurende de levensduur van het systeem te vergelijken.

Berekening LCoS

De LCoS wordt meestal uitgedrukt in euro’s of dollars per kilowattuur (kWh). In de meest simplistische en traditionele vorm houdt de LCoS-berekening enkel rekening met:

  • Investeringskosten per kWh [€/kWh]
  • Levensduur van het opslagsysteem [cycli]
  • (Ont)laadefficientie [%]

De LCoS wordt in dit geval berekend door de totale investeringskosten van een energieopslagsysteem [€] te delen door de levensduur ervan [cycli] maal de capaciteit [kWh] maal de (ont)laadefficiëntie [%]. Of, in andere woorden, door de totale levensduurkosten van een energieopslagsysteem te delen door de totale hoeveelheid energie die het kan opslaan en gedurende de levensduur kan leveren.

In formulevorm ziet dit er als volgt uit: LCoS [€/kWh] = Investeringskosten [€] / Levensduur van het opslagsysteem [cycli] * capaciteit [kWh] * (Ont)laadefficientie [%]

Bij deze berekening wordt tevens rekening gehouden met de kapitaalkosten van het bouwen en installeren van het systeem, evenals lopende exploitatie- en onderhoudskosten – en alle kosten die gepaard gaan met het buiten gebruik stellen of vervangen van het systeem aan het einde van zijn gebruiksduur.

Deze maatstaf maakt het mogelijk om verschillende opslagtechnologieën vanuit economisch perspectief objectief met elkaar te kunnen vergelijken.

De LCoS kan sterk variëren. Dit is afhankelijk van de gekozen technologie en de specifieke toepassing, evenals lokale omstandigheden, zoals de kosten van elektriciteit en de beschikbaarheid van beloningen of subsidies.

Big Ass Battery: gunstige LCoS

Onze ervaring is dat veel klanten zich blind staren op de aanschafprijs van een energieopslagsysteem. Vanzelfsprekend wil je de juiste keuze maken die de investering waard is. Het hulpmiddel LCoS maakt inzichtelijk hoe de investeringskosten geïnterpreteerd moeten worden, waardoor de keuze voor een opslagsysteem weloverwogen kan worden gemaakt.

Onze ervaring is dat veel klanten zich blind staren op de aanschafprijs van een energieopslagsysteem. Vanzelfsprekend wil je de juiste keuze maken die de investering waard is.

Met de LCoS als uitgangspunt is de keuze voor een Big Ass Battery echter een wijze! Door het aantal cycli dat we garanderen, de efficiëntie van het systeem en onze eigen techniek, is de LCoS van Big Ass Battery systemen gunstiger dan die van onze concurrenten.

Benieuwd naar wat de LCoS in uw situatie doet? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Contact

Get in touch

Stuur ons een bericht